logo

Ostrzeżenie o ryzyku

Handel każdym rodzajem aktywów lub instrumentów pochodnych (jakiekolwiek one są) wiąże się z ryzykiem.

Należy pamiętać, że produkty finansowe z dźwignią finansową stanowią ryzyko wysokiego poziomu dla kapitału. Conselleriaiei.org zaleca, aby upewnić się co do pełnego rozumienia domniemanego i  jawnego ryzyka oraz, w razie potrzeby, zasięgnąć niezależnej lub specjalistycznej porady.

Zastrzeżenie:

Mavarlon Investing S.L. ani jakakolwiek osoba zaangażowana w Mavarlon Investing S.L. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku strat lub szkód poniesionych w wyniku postępowania na podstawie informacji zawartych na tej stronie (teksty, grafiki, obrazi, filmy wideo, rekomendacje itp.). Mavarlon Investing S.L. przypomina, że wszystkie dane prezentowane na tej stronie są niekoniecznie publikowane w czasie rzeczywistym, aktualne lub dokładne, ale mają charakter orientacyjny. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo w pełni domyślne i jawne ryzyko, a także porównanie i sprawdzenie aktualności prezentowanych tu informacji przed rozpoczęciem operowania prawdziwymi pieniędzmi. Mavarlon Investing S.L. współpracuje niezależnie z różnymi firmami poprzez programy partnerskie, w związku z czym może otrzymywać wynagrodzenie.